Questionnaire - Serbian speakers

Interpretacija rečenica

Dobrodošli!

Iako je test anoniman, molimo Vas da pre početka popunite sve navedene informacije (bitne za dalju analizu). Sve informacije se čuvaju u tajnosti.

Da li je srpski Vaš maternji jezik?


Vaš Pol


Koliko imate godina?

Dodatni meseci

Ako želite da učestvujete u budućim eksperimentima, možete nam ostaviti vašu e-mail adresu: